Vi hittar nyanlända talanger

Vi hjälper företag att hitta personal som passar era behov, och som vill utvecklas i just er bransch.

 

Det är lönsamt

När ni anställer genom oss får ni lägre personalkostnader via anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Det är enkelt, vi hjälper till.

vi ser till att anställningen fungerar

Efter lyckad rekrytering ger vårt coachningsprogram den nyanställde kunskap och vägledning för att utvecklas på arbetsplatsen och integreras i samhället. 

 

Tillsammans skapar vi integration

Ni får Jobbentréns stämpel som kommunicerar att ni som företag tar ansvar och bidrar till en inkluderande arbetsmarknad.


företag som anställt nyanlända talanger via jobbentrén

Skärmavbild 2018-01-12 kl. 10.07.33.png

Jobbentrén kontaktade mig när jag skulle öppna mitt nya café. Vi hade en dialog och allt kändes bra, så vi anställda två personer genom Jobbentrén. Det är kul att kunna ge nyanlända en möjlighet att komma in i arbetslivet.
— Roy Fares, grundare av Mr. Cake
roy-fares-2016.jpg
_X5A0502.jpg
Min coach hjälper mig med mycket: jag kan alltid höra av mig till om jag vill bolla hur det går på jobbet. Dessutom hjälper Jobbentrén mig också mycket med det sociala och att komma in i samhället.
— Khadim Shafahi, fritidspedagog på Hässelbygårdsskolan
Att slippa en lång rekryteringsprocess och samtidigt göra samhällsnytta. Det är det bästa med att anställa via Jobbentrén.
— Katarina Wallenius, kökschef på Dalens Sjukhus restaurang
Skärmavbild 2018-01-12 kl. 10.37.25.png
Skärmavbild 2018-01-12 kl. 10.37.54.png
I början pratade vi mest om jobbet och hur jag kan utvecklas där. På sistone pratar vi mer om mitt liv utanför arbetet. Jobbentrén har parat ihop mig med min första svenska kompis och tar med mig på massa roliga aktiviteter.
— Genet Taeme, kock på Urban Deli Nytorget