Vi hittar nyanlända talanger

Vi hjälper företag att hitta personal som passar era behov, och som vill utvecklas i just er bransch.

 

Det är lönsamt

När ni anställer genom oss får ni lägre personalkostnader via anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Det är enkelt, vi hjälper till.

vi ser till att anställningen fungerar

Efter lyckad rekrytering ger vårt coachningsprogram den nyanställde kunskap och vägledning för att utvecklas på arbetsplatsen och integreras i samhället. 

 

Tillsammans skapar vi integration

Ni får Jobbentréns stämpel som kommunicerar att ni som företag tar ansvar och bidrar till en inkluderande arbetsmarknad.


Även om det finns en ekonomisk vinning så är den största fördelen helt och hållet det långsiktiga tänket i rekryteringarna.
— Peder Smith, grundare Bockholmen
Peder_porträtt.png
Tack vare Jobbentrén fick jag jobb efter bara fem månader i Sverige. Det är skönt att ha någon utanför arbetet att prata med och tillsammans lägga upp en plan för hur jag ska utvecklas och lära mig svenska.
— Prets Cabuguas, runner på Le Rouge
prets
Att anställa via Jobbentrén har lett till tydligare kommunikation mellan oss kollegor.
— Axel Pettersson, källarmästare Österlånggatan 17
axel