Tillsammans skapar vi integration

Genom att anställa via oss är ni med och skapar integration. Efter lyckad rekrytering får ni Jobbentréns stämpel, för att ni som företag tar ansvar och bidrar till en inkluderande arbetsmarknad.


Visste du att 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter? De flesta företag anställer ofta personer med samma bakgrund som de själva. Trots att forskning visar att mångfald bland medarbetarna leder till ökad lönsamhet, bättre ledarskap, utökade kontaktytor och nya kundgrupper. 

Ambitionen att nå nya målgrupper existerar redan inom många företag - vi vill göra det enkelt att göra det.

Efter lyckad rekrytering får företagen som anställer via oss Jobbentréns stämpel, för att de tar socialt ansvar och bidrar till en inkluderande arbetsmarknad.