Varför jobbar vi bättre när vi har tydliga målsättningar? 

images.jpeg
Människor med mål lyckas för de vet vart de är på väg
— Earl Nightingale

Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade än andra. De har en vision för sig själv, sin karriär och sitt liv i övrigt. De tänker ofta på målbilden, och hur, inte om, de kommer dit.

Vilka mål ska jag ha?

Det är lämpligt att ha tre typer av mål:

1. Kortsiktiga mål, ca 6-12 månader bort. 
Mål som vanligen är kopplade till din roll eller ditt ansvarsområde, men som samtidigt ska hjälpa dig att nå dina mer långsiktiga mål.

2. Långsiktiga mål, ca 3-5 år bort.
Det kan vara jobb- eller karriärmål som känns utmanande, inspirerande och realistiska.

3. Mål för utveckling av din person, ett eller två stycken.
Utveckla dina förmågor som är kopplade till dig som person och ditt sätt att vara,  till exempel kommunikation, samarbete, lyssnande, ditt sätt att tänka om dig själv, självförtroende. En fråga du kan ställa dig för att bli mer klar över vad du kan behöva utveckla är: “vilken förmåga, om jag utvecklade den ytterligare och blev riktigt riktigt bra på den, skulle göra störst skillnad för mig i mitt jobb/min karriär?”

Skriv ner och gör en plan!

Bara tre procent av alla människor skriver ner sina mål. Genom att du ”tänker på papper” så blir målen tydliga och konkreta. Gör som framgångsrika idrottare, skriv ner din vision och målen som är kopplade till den någonstans där du lätt kan se dem så att de fungerar som en positiv mental bild för dig. Sannolikheten att du ska nå dina mål ökar mångdubbelt.

ladda ned (1).jpeg
ladda ned.jpeg
Om ett mål är värt att satsa på så är det också värt att avsätta tid i vardagen för att kunna uppnå målet.
— Jill Koenig

Att nå dina mål – Prioritera

Att ha en plan är en bra start, men det betyder inte att målet nås, du måste omsätta den till handling. Det handlar om att du bestämmer dig och att varje dag göra någonting, litet eller stort, som tar dig närmare dina mål. Varje dag kan du göra något i rätt riktning om du prioriterar din tid.

TA ANSVAR

Det är du och bara du som ansvarar för att sätta igång det som behöver hända för att du ska nå dina mål. Bestäm dig för att ta fullt ansvar. Det innebär att du:

ladda ned (2).jpeg

- Tar ansvar för dina resultat, beslut och val.
- Inte skyller på någon eller något annat, inte anklagar någon annan, eller kommer med ursäkter.
- Inte väntar på eller förlita dig på att någon kommer och ”fixar det” åt dig.
- Gör de saker du lovat dig själv och andra – i smått och stort.
- Ber om ärlig feedback från andra.

SMART-MÅL med exempel

Det finns många tips om målsättning. Vilken målsättning som passar just dig är individuellt men en gemensam nämnare för att lyckas att nå målet är att målet är satt av dig, för dig. Du ska känna dig bekväm med ditt mål och att det ska vara nåbart. SMART målformulering är en engelskspråkig modell för att tydliggöra mål såväl personliga, som studieinriktade, karriär- och yrkesmässiga.

  • Specifika – Det första grundstenen i SMARTA mål konceptet är att målen måste vara specifika. Att ett mål är specifikt innebär att det är väldigt exakt och väl definierat och att man inte kan misstolka det på något sätt. För att ta som exempel så skulle ett ospecifikt mål kunna vara att man ”ska spara pengar varje månad” medan ett motsvarande specifikt mål skulle vara ”spara 2000 kr varje månad”. Du ska alltid sätta upp specifika mål då de är enklare att följa och lättare att se om man uppnått dem.

  • Mätbara – Nästa punkt handlar om att målen ska vara mätbara. Som vi är inne på i förra punkten så handlar det alltså om att det ska vara lätt att veta när du uppfyllt målet. Om man t ex har som mål att ”vara vältränad” så är det ju väldigt svårt att veta när man faktiskt uppnått målet. Jag menar vem kan svara på när man är vältränad? Det finns inget direkt mått för det. Istället ska det gå att mäta och som exempel skulle man kunna ha som mål att ”lyfta 100 kg i bänkpress”.

  • Accepterat – Det är väldigt viktigt att man kan stå bakom sina mål och därmed acceptera dess innerbörd. Denna punkt blir ännu viktigare om det är flera personer som är involverade i målet. Om det är ett företag som satt upp ett mål så gäller det att alla inblandade accepterar målet.

  • Realistiskt – Det är väldigt viktigt att målet är rimligt och realistiskt. Men samtidigt får målen inte heller vara för lätta. Sträva efter att sätta upp mål som är utmanande men inom realistiska ramar så att du känner att det hela är möjligt.

  • Tidsbundet – När man sätter upp mål så är det viktigt att man har tydliga start och slutdatum. Framförallt så är det viktigt att sätta en bestämd tid när målet ska vara uppfyllt. Om man inte gör detta så tappar man effekten av att kämpa mot att nå målet i tid. Och samtidigt är det lätt att hela tiden skjuta upp målet. Sätt ett datum på alla dina mål.


Glöm inte att belöna dig när du uppnått dina mål!

Name *
Name