Film #1 - Abrehet Asmelash

När Abrehet slutade gymnasiet i hemlandet Eritrea började hon jobba på ett stort företag, som sålde gas till sjukhus. Först som receptionist, men eftersom hon var så bra på kundkontakt fick hon snart mer ansvar i rollen som säljare.

Parallellt läste Abi - som hennes kompisar kallar henne - en kvällskurs i redovisning på högskolan i Asmara. Det ledde till att hon kunde ta ytterligare ett steg på arbetsplatsen, och arbeta som ekonomiadministratör.

För fyra år sedan lämnade hon Eritrea och kom till Sverige. Det tog två år att få uppehållstillstånd, en tuff period i Abis liv.

Så fort alla papper var klara gjorde Abi allt för att snabbt komma in i systemet. Hon läste alla steg av SFI (svenska för invandrare) på sex månader och gick en kurs för att lära sig om ekonomiyrket här i Sverige.

Nu letar hon efter jobb. Abi är öppen för olika typer av utmaningar, och vill arbeta med något som är utmanande och socialt! På sikt vill hon arbeta inom ekonomi/administration, men just nu är prio att komma in på den svenska arbetsmarknaden - skaffa sig erfarenhet och bygga nätverk.

Vi hoppas att just du kan hjälpa Abi! Kanske vill företaget du arbetar på träffa henne? Eller så känner du någon som borde anställa Abi?

Dela gärna vidare filmen via Facebook, Linkedin eller Youtube.

Rekryteringen sker via oss på Jobbentrén. Ta kontakt med Jobbentréns vd Andrea Dea Ahlenius på andrea@jobbentren.se eller 070-760 68 20.