Namn/Name *
Namn/Name
Vilka språk kan du? Vilken nivå? What languages do you know? What level?
Namn, kontor, mejl och telefonnummer. Name, office, mail and phone number.
Berätta lite kort om vad du har studerat och när. Describe what you have studied and when you studied.
Vad har du tidigare arbetat/praktiserat med? What have you worked with before?
Berätta lite vad du har gjort och vad du lärt dig. Describe what you worked with and what you learned from it.
Skriv minst 3 positiva egenskaper om dig själv. T.ex. snäll, snabblärd och punktlig. Write at least 3 positive characteristics that you have. For example: kind, easy to learn och punctual.
Har du körkort? Vilket/vilka? Do you have a drivers license? What kind?
Arbetsdagar/Work days
Vilka dagar kan du jobba? Which days can you work?
Arbetstider/Work hours
Många arbetsgivare vill ha flexibel personal. Vilka tider fungerar för dig? Many employers are searching for flexible staff. What hours can you work?
Varför är personen din referens? Skriv även namn, telefonnummer, mejl. Why is this person your reference? Leave name, phone number and mail.
Godkännande/Approval *
Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen i enlighet med PUL. I hereby approve that my personal data will be treated for recruitment processes. Data will be availible for HR and recruiters within the organisation accordingly to the PUL laws.