det kostar ingenting

När ni anställer genom oss får ni lägre personalkostnader via anställningsstöd från Arbetsförmedlingen  – det kallas Nystartsjobb. Det är enkelt och vi hjälper till. Jobbentréns arbete ingår - vi delar på stödet som motsvarar upp till 78 % av  lönen.


Ansökan om ekonomiskt stöd
Jobbentrén hjälper till med ansökan om nystartsjobb till Arbetsförmedlingen. Ersättningen betalas ut till er en gång i månaden, som en skattelättnad genom att kreditera företagets skattekonto. Summan beror på hur mycket stöd den anställde har rätt till, men ligger på 1-2,5 gånger arbetsgivaravgiften (31,42- 78 %). 

Jobbentréns arbete ingår - vi delar på stödet
Jobbentrén fakturerar en summa motsvarande hälften av den ekonomiska ersättningen. Det är arvodet vi tar för att hitta nyanlända talanger och se till att anställningen fungerar

Räkneexempel för en lön på 21 000 kr/mån

I vanliga fall 331 000 kr/år

Via Jobbentrén 232 000 kr/år (vårt arbete ingår)

99 000 kr lägre lönekostnader per år