det är lönsamt

Det kostar ingenting att låta Jobbentrén presentera nyanlända talanger. Dessutom, när ni anställer genom oss får ni lägre personalkostnader via stöd från Arbetsförmedlingen  – det kallas Nystartsjobb. Det är enkelt och vi hjälper till.


Ansökan om ekonomiskt stöd
Jobbentrén hjälper till med ansökan om nystartsjobb till Arbetsförmedlingen. Ersättningen betalas ut till er en gång i månaden, som en skattelättnad genom att kreditera företagets skattekonto. Summan beror på hur mycket stöd den anställde har rätt till, men ligger på 1-2,5 gånger arbetsgivaravgiften (31,42- 78 %). På ett år får ni upp till 94 260 kr lägre i lönekostnader - då ingår Jobbentréns arbete. 

Jobbentréns arbete ingår
Vi fakturerar en summa motsvarande hälften av den ekonomiska ersättningen. Det är arvodet vi tar för att hitta nyanlända talanger och se till att anställningen fungerar

Räkneexempel för en lön på 22 000 kr/mån

I vanliga fall 347 000 kr/år    

Via Jobbentrén 252 684 kr/år (vårt arbete ingår)

94 260 kr lägre lönekostnader per år